מטרה

להעצים יזמים זעירים עם פתרונות פיננסיים לפשט את החיים שלך ויגדיל העסק שלך.

איך

המאפשר מיקרוקרדיט לעזור למיקרועסק לגדול, להשיג השגים, לחיות בשמחה ולשנות את ברזיל.

 

בקר באתר