ROIX

מטרה

"סיוע לחברות, באמצעות תקשורת יעילה עם קהילת היעד שלהן, באמצעות אינטליגנציה וטכנולוגיה".

איך

באמצעות תיק שלם של מוצרים המאפשרים את אספקת התקשורת בכל פורמט דיגיטלי, בין אם וידאו, הזרמת אודיו או מצגת, המאפשר משלוח מידע 100%
" קרוס-דוויס" ו"קרוס-ערוץ"..

 

בקר באתר