GLOBAL DATA BANK

מטרה

"סיוע לחברות, באמצעות תקשורת יעילה עם קהילת היעד שלהן, באמצעות אינטליגנציה וטכנולוגיה".

איך

באמצעות תיק שלם של מוצרים המאפשרים את אספקת התקשורת בכל פורמט דיגיטלי, בין אם וידאו, הזרמת אודיו או מצגת, המאפשר משלוח מידע 100%
" קרוס-דוויס" ו"קרוס-ערוץ".

 

בקר באתר

AVANTE

מטרה

להעצים יזמים זעירים עם פתרונות פיננסיים לפשט את החיים שלך ויגדיל העסק שלך.

איך

המאפשר מיקרוקרדיט לעזור למיקרועסק לגדול, להשיג השגים, לחיות בשמחה ולשנות את ברזיל.

 

בקר באתר

ROIX

מטרה

''סיוע לחברות, באמצעות תקשורת יעילה עם קהילת היעד שלהן, באמצעות אינטליגנציה וטכנולוגיה''.

איך

באמצעות תיק שלם של מוצרים המאפשרים את אספקת התקשורת בכל פורמט דיגיטלי, בין אם וידאו, הזרמת אודיו או מצגת, המאפשר משלוח מידע 100%
'' קרוס-דוויס'' ו''קרוס-ערוץ''..

 

בקר באתר

LIVRE

מטרה

" העסק שלנו הולך יותר עמוק מלהפוך חיים. אנו מחפשים להפוך מוחות".

איך

ערכה שהופכת כל כיסא גלגלים לתלת-אופן חשמלי.

 

בקר באתר

WNUTRITIONAL [LIFE MIX]

מטרה

ייצור משקאות פונקציונליים מועשר וללא הוספת פריטים בריאותיים מזיקים, כגון סוכר מזוקק, צבעים מלאכותיים, ניחוחות או ממתקים לא טיבעים.

איך

משקאות המצוינים עבור אלה עם מחסור תזונתי מסויים אשר ניתן לצרוך על ידי כל אדם (מצי פונקציונליים)

 

בקר באתר